top of page

Näiden ohjeiden tarkoituksena on edistää opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

TIEDOKSI VANHEMMILLE
 

 • Kouluun tullaan vain terveenä. 

 • Vain COVID-rokotetut yli 12-vuotiaat saavat tulla sisälle koulurakennukseen. Koulun tiloissa sekä lapset että aikuiset käyttävät koko ajan maskia. Tarkastamme yli 12-vuotiailta rokotustodistukset. 

 • Ilmoita opettajalle aina, jos lapsesi ei pääse osallistumaan tunnille, niin emme odota oppilasta turhaan.

 • Jos olette myöhässä, niin ilmoita siitä opettajalle tekstiviestillä, niin tiedämme tulla avaamaan oven.

 • Leikki-ikäisten ryhmissä ei syödä välipalaa COVID-tilanteesta johtuen.

 • Koululaisten ryhmissä lounasaika on 15 min.

Työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi noudatamme seuraavia sääntöjä:  
 

KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA
 

 • Olemme kohteliaita ja avuliaita kaikille, joiden kanssa olemme tekemisissä. 

 • Emme juokse tai pidä meteliä oppitunnin aikana.

 • Kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön. Ketään ei nimitellä tai kiusata.

 • Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa.           
      

OPPITUNNIT

 

 • Jokainen on vastuussa työrauhan säilymisestä luokassa opetuksen aikana. 

 • Turvallisuussyistä on tärkeää toimia koulun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan.
   

TYÖRAUHAN VAALIMINEN
 

 • Opettajat ovat vastuussa oman ryhmänsä oppilaista ja työrauhan toteutumisesta oppituntien aikana.

 • Oppilas ei saa häiritä käytöksellään koulutyötä eikä käyttäytyä ketään kohtaan väkivaltaisesti tai loukkaavasti. Mikäli koulun järjestyssääntöjä ei noudateta tai oppilas käyttäytyy häiritsevästi opettajan kielloista huolimatta, toimitaan yleisen työrauhan rikkoutuessa seuraavasti:
   

 1. Opettaja keskustelee ensin työrauhaa häiritsevän oppilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajaan. Tarpeen vaatiessa asia otetaan esille myös luokan kanssa.

 2. Jos häirintä jatkuu keskustelusta ja kielloista huolimatta opettajalla on oikeus poistaa työrauhaa häiritsevä oppilas luokasta. Oppilas voidaan sijoittaa toiseen, ennalta sovittuun ryhmään tekemään tehtäviä itsenäisesti. Jos ryhmässä on kaksi opettajaa, oppilas siirretään toiseen tilaan avustavan opettajan kanssa. Vastuu oppilaasta on koko ajan aikuisella, oppilasta ei jätetä yksin.

 3. Vakaviksi ja toistuviksi katsotut tilanteet käsitellään oppilas- ja luokkakohtaisesti siten, että päätetyillä toimenpiteillä pystytään turvataan luokan työrauha. Oppilas voidaan irtisanoa Suomi-koulusta kesken lukukauden, mikäli toimivaa ratkaisua tilanteeseen ei löydetä. 


LOUNASTAUKO & EVÄÄT

 

 • Koulupäivän aikana koululaisryhmät syövät lounaan. Covid-tilanteesta johtuen lounastaukoon on varattu 15min.

 • Leikki-ikäisten ryhmissä ei ole COVID-aikana lounastaukoa. 

 • Omia eväitä ei saa jakaa muiden oppilaiden kanssa. 

 • Allergioiden vuoksi seuraavat ruoka-aineet eivät ole sallittuja: pähkinät ja kiivi-hedelmä.

 • Makeiset ja virvoitus/energiajuomat eivät ole sallittuja eväitä.
   

YHTEISTYÖ KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ

 

 • Vanhempien ja huoltajien tuki ja kannustus on merkityksellistä ja tärkeää kaikenikäisille oppilaille.

 • Huoltajien osallistuminen Suomi-koulun toimintaan tukee lapsen oppimista myönteisellä tavalla. 

 • Toivomme vanhemmilta ja koulun väeltä rakentavaa ja hyvää yhteistyötä. Vapaaehtoistyö on luonnollinen tapa osallistua Suomi-koulun toimintaan. 

 • Viestinnässä käytetään ensisijaisesti Google Classroom -alustaa. 

 

bottom of page