top of page

New Yorkin Suomi-koulussa tärkeitä arvoja ovat oppilaiden yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo 
 

  • Kaikki oppilaamme ovat tasavertaisia.

  • Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

  • Ketään ei saa kiusata, syrjiä, kohdella väkivaltaisesti tai häiritsevästi.

  • Edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon, kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

  • Huomioimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän tasa-arvoisen asemansa.

  •  Edistämme kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä kouluyhteisössä.​

bottom of page