top of page


Oppilaaksi otetaan kolme vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia lapsia ja nuoria, joiden vanhemmista ainakin toinen puhuu suomea. 

Käytämme opetuksemme suunnittelun tukena 1.8.2015 voimaan tullutta Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta. Koulumme tehtävänä on ylläpitää sukujuuriltaan suomalaisten lasten kielitaitoa ja tukea kotona annettavaa kielen opetusta. Opetuksen lähtökohtana on suomalainen kulttuuri-identiteetti.

Oppilaat opiskelevat omissa ryhmissään ikänsä ja kielitaitotasonsa mukaisesti. Ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisen huomion ja tuen antaminen jokaiselle oppilaalle. Alla olevat ryhmäjaot ovat suuntaa antavia ja muutokset niissä ovat mahdollisia.

 

Lukuvuonna 2022 - 2023 koulussamme on 4 opetusryhmää: 


Leikki-ikäisten aamuryhmä (3 - 4v)

Leikki-ikäisten aloittelevassa ryhmässä suomen kielen kehityksen ja sanavaraston tukeminen ja kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti laulujen, leikkien, liikunnan, lukemisen ja askartelun kautta. Suomalainen kulttuuri tulee tutuksi mm. juhlapyhien, musiikin, taiteen ja kirjallisuuden avulla. Kielellisiä taitoja kehitetään vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja lapsia rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan. Opettelemme mm. seuraavia asioita: 

 • kysymään ja vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ja tervehdyksiin

 • nimeämään esineitä ja asioita arkiympäristöstä laulamaan, loruttelemaan ja leikkimään suomalaisia lastenlauluja, -loruja ja leikkejä

 • tunnistamaan ja kuuntelemaan suomenkielisten sanojen äänteitä ja rytmiä sekä ääntämään suomen sanoja ilmaisemaan perustarpeita ja toimimaan vuorovaikutuksessa suomen kielellä.

Leikki-ikäisten itapäiväryhmä (3 - 4v)

Leikki-ikäisten edistyneemmässä ryhmässä suomen kielen kehityksen ja

sanavaraston tukeminen ja kehittäminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa monipuolisten aktiviteettien kautta. Suomalainen kulttuuri tulee tutuksi mm. juhlapyhien, musiikin, taiteen ja kirjallisuuden avulla. Kielellisiä taitoja kehitetään vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja suomen kielen taitoa sekä sanavarastoa kartutetaan aktiivisesti. Opettelemme mm.seuraavia asioita: 

 • tunnistamaan ja kuuntelemaan suomenkielisten sanojen äänteitä ja rytmiä sekä ääntämään suomen sanoja ilmaisemaan perustarpeita

 • toimimaan vuorovaikutuksessa suomen kielellä

 • laulamaan, loruttelemaan ja leikkimään erilaisia suomalaisia lastenlauluja, -loruja ja leikkejä

 • kertomaan omista kokemuksista ja havainnoista suomen kielellä.


Pienten koululaisten ryhmä Mansikkamaa (6 - 8v)
Pienten koululaisten ryhmässä kanssa oppilaiden suomen kielen sana- ja ilmaisuvarantoa kasvatetaan tietoisesti ja systemaattisesti ja heitä rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan eri tilanteissa.
Opettelemme mm. seuraavia asoita: 

 • suomen kielen aakkoset

 • laulamaan, loruttelemaan ja leikkimään erilaisia suomalaisia lastenlauluja, -loruja jaleikkejä

 • lukemaan ja kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita

 • ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä kirjoitettuja viestejä

 •  ymmärtämään yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä itselle tutuista aiheista

 • havainnoimaan suomen kielen ja ympäristössä puhuttavan kielen kirjoituksessa ilmeneviä eroja

 • kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen piirteisiin, kuten esimerkiksi äänteen pituuteen

 • ja lauseiden muodostamiseen.
   

Isompien koululaisten ryhmä Lumihevoset (9 - 15v) 

Koululaisten ryhmässä kanssa oppilaiden suomen kielen sana- ja ilmaisuvarantoa kasvatetaan tietoisesti ja systemaattisesti ja heitä rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan eri tilanteissa.
 

 • Isompien koululaisten ryhmissä kannustetaan suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen.

 • Tunneilla pyritään kehittämään kieltä monipuolisesti erilaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten sekä puheilmaisun kautta. 

 • ymmärtämään yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä itselle tutuista aiheista

 • havainnoimaan suomen kielen ja ympäristössä puhuttavan kielen kirjoituksessa ilmeneviä eroja

 • kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen piirteisiin, kuten esimerkiksi äänteen pituuteen ja lauseiden muodostamiseen.Creative projects with children at home or at school. Kids making some paper crafts. Teach
bottom of page